Daha önce iflas erteleme talebinde bulunan İstanbul Merkezli, TÜMERDEM TİCARET MEYVE SEBZE KOMİSYONCULUĞU SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘ ne kayyum ataması yapıldı.
Davacı TÜMERDEM TİCARET MEYVE SEBZE KOMİSYONCULUĞU SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün; 536664/0 sicil nolu TÜMERDEM TİCARET MEYVE SEBZE KOMİSYONCULUĞU SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından; Mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından, itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, Ayrıca davacı şirkete IİK. m.l-79/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak Mali Müşavir ALİ EKBER KARTAL ile Hukukçu DOÇ.DR. MURAT YAVAŞ *ın atanmalarına, kayyım heyetinin şirket malvarlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle ve şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin onaylanması ile görevlendirilmelerine ve birlikte yetkilendirilmelerine karar verildiği, İ.İ.K. 17/a-2,166 md.gereğince ilan olunur. 18/02/2016

tumerdem

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.