İstanbul Merkezli, Tümerdem Tarım Ürün. ve Dış Tic. A.Ş iflas erteleme istedi.

Davacı Tümerdem Tarım Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş. vekili tarafından hasımsız olarak açılan iflas erteleme davası nedeniyle;
İtiraz eden alacaklıların İlan Tarihlerinden İtibaren 15 Gün İçinde Lİ.K.nun 166/2. ve 173/2. Maddeleri Gereğince, mahkememizin 2016/112 E SAYILI DOSYASINA MÜDAHALE VEYA İTİRAZDA BULUNABİLECEKLERİ, delillerini en geç 2 hafta içerisinde ibraz etmeleri gerektiği» haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin 15 gün içinde mahkememize başvurarak müdahale talep edebilecekleri hususunun ilanına yapılacak olan yargılamada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde H.M.K.nun hükümleri gereğince, açılan bu davanın yargılaması 04/03/2016 günü saat 14:50’a bırakılmıştır.
İ.İ.K.’nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 16/02/2016

tumerdem

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.