T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1729 Esas

Davacı TÜLSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:57540), (Vergi Kimlik No:8730292271) ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

a) Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 57540 sicil numarasında kayıtlı davacı TÜLSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:57540), (Vergi Kimlik No:8730292271) hakkında 25/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir.

b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınması uygun görülmüş, 25/12/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde aynen devamına karar verilmiştir.
c) Kesin mühlet içinde daha önce atanan Komiseri ERCÜMENT ALKIŞ ‘ın komiserlik görevinin devamına karar verilmiştir.
d)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiseri tarafından rapor hazırlanarak mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma günü belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.