T.C.
DENİZLİ ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1147 Esas

Davacı , TUDEM DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ. , arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (Doğrudan Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin İflası (İİK 179)), Konkordato (Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309/a İla 309/l)) davası nedeniyle; Mahkememiz 19/12/2018 tarihli nihai celsesinde alınan ara kararı ile;

1-Aşağıda açık bilgileri yazılı davacı TUDEM DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Mersis No:0860040305600013, Gökpınar Vergi Dairesi/ 8600403056) hakkında Mahkememizce verilen geçici mühlet kararının kaldırılarak, davacı şirketin konkordato talebinin reddi ile, İİK ‘nun 287. Maddesi ve 292. Maddeleri gereğince İFLASINA,
2-İflasın 19/12/2018 tarih saat 10:32 itibariyle açılmasına karar verildiği, İİK.nun 288.maddesi uyarınca ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.