T.C.İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/937

Konkordato talebinde bulunan davacılar TUATAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve NECATİ DEMRE TUATAY vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 368567 nosunda kayıtlı TUATAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ************** T.C kimlik nolu NECATİ DEMRE TUATAY hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 16.10.2018 tarihi saat 14:00’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR. 
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 16/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.