T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/556

Davacı TSO MÜH.PROJE İNŞ.OTO KİR.TİC.VE SAN.A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak mahkememizde açılan ve duruşması 04/11/2016 günü saat 10.45’e bırakılan iflasın ertelenmesi davasında, erteleme talebinin ÎIK’nun 166. maddesinde belirtilen usul ile ilanına karar verilmiş olup;
İflasın Ertelenmesi talebinde bulunan davacı şirketlerden alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale ya da eıteleme talebine itiraz ederek davacı şirketlerin iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, bunu yapmadıkları takdirde mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda davacı şirket iflasının ertelenmesine karar verilebileceği hususu ilan olunurr29/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.