T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

TEBLİGAT KONUSU: TORDEMİR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONU : 2018/693 ESAS SAYILI DOSYA ATAMASI GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

T.C. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesine 2018 / 693-Esas sayılı dava dosyasında “TORDEMİR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ne mahkemece 10/10/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Kenan DURAN görevlendirilmiştir.

İİK’nun 299. Maddesine göre alacaklıların ilan tarihinden itibaren ON BEŞ GÜN içerisinde alacaklarını “*******************” adresinde Geçici Konkordato Komiserliğimizce görevlendirilen **************’ a bildirmeleri gerekmektedir. ALACAKLARINI BU SÜRE İÇERİSİNDE BİLDİRMEYEN ALACAKLILAR BİLANÇODA KAYITLI OLMADIKÇA KONKORDATO PROJESİNİN MÜZAKERELERİNE KABUL EDİLMEYECEKLERİ ihtarı ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.