T.C.

ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2018/102 Esas 16/10/2018
İLAN
Davacılar (Borçlular) TOLU AKARYAKIT YAPI İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE HARUN TOLU’nun mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Boğazlıyan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 313/Merkez sicil numarasında kayıtlı davacı(Borçlu) TOLU AKARYAKIT YAPI İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İle davacılar(borçlular) (TC KİM NO:61*******34) HARUN TOLU hakkında 15/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin (borçlu) ile davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu)şirket ile davacı (borçlu)tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı (borçlu) şirket ile davacıya (borçlulaya) GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK **************************’nin görevlendirilmesine karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/102 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 15/01/2019 günü saat 09:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.16/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.