KONKORDATO KOMİSER KURULUNCA ALACAKLILARIN “ALACAK BİLDİRİMİNE DAVET” İLANIDIR.

Türkiye Cumhuriyeti Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/777 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, İİK. 289. Madde uyarınca haklarında 25/03/2019 tarihinden itibaren bir (1) yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu TOKER GRUP ELEKTRONİK İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.’nden alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usule uygun şekilde alacaklarını İİK. Madde 299 gereğince işbu ilan tarihinden itibaren (15 ) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.


BİLDİRİMDE ESAS ALINACAK USUL ;
1-) Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura v.b. belgeler,
2-) Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve tensip tutanağı (26/10/2018) tarihine kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
3-) Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4-) Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç ( dava/icra takibi ) varsa ayrıntılı bilgisi,
5-) Açık yazışma adresi ve muhatap adı/Unvanı,

ALACAK BİLDİRİMİNİN YAPILIRKEN GİRİLECEK UNVAN VE ADRES ŞU ŞEKİLDEDİR;
Unvan : TOKER GRUP ELEKTRONİK İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
Adres : Posta Kutusu 6 Balgat PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA


TOKER GRUP ELEKTRONİK İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Muhammet Ali Aygün Mehmet Ali Aktaş Şule Özkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.