T.C.
İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
 : 2018/1354 Esas
İLAN

Davacı , TMKA GIDA PERAKENDE VE TOPTAN SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 974235 sicil nosunda kayıtlı davacı TMKA GIDA PERAKENDE VE TOPTAN SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 16/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ***************** atanmıştır. Duruşmanın 15/02/2019 günü saat 14:15′te yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.