T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2018/1015
Davacı TİMPAŞ İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. tarafından İİK 285 vd. Maddeleri uyarınca vade ve tenzilat konkordatosu talebinde bulunulmakla,
7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK’nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 178533 sicil numarasında kayıtlı ”TİMPAŞ İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş.” hakkında 10.09.2018 tarihinden itibaren geçici mühlet kararı verilmiş, geçici mühlet süresinin sona ermesinden evvel 07.12.2018 tarihinde yapılan duruşmasında;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilerek, İİK 289/3 maddesi uyarınca 07.12.2018 tarihinden itibaren 1 yıl kesin mühlet verilmesine,
Kesin mühlet içerisinde konkordato komiseri Yusuf Özer’in görevinin devamına,
Kesin mühletin sonuçlarının uygulanması ile ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiş olup, İİK 289/son maddesi yollaması ile İİK 288. Maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.