T.C. 
BALIKESİR 
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/666
2018/666 ESAS SAYILI DOSYA KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
T.C. Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin(Ticaret Mahkemesi Sıfatı ile) 2018/666 Esas sayılı dava dosyasında “TEZKO İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ”ne (Ticaret Sicil No:9400, Karesi Vergi Dairesi 842 002 4293) Mahkemece 21/09/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordatokomiseri olarak ******************** ile ********************** görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan “TEZKO İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ”nden alacağı bulunan alacaklıların, konkordato geçici komiserliğimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde “****************** adresinde geçici komiserlikçe görevlendirilen ***********’e alacak tutarını ve alacak tutarına esas alınan tarihi belirtir şekilde yazılı olarak, komiserlikçe görevlendirilen kişiye tutturulan evrak kayıt defterinden gelen evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı, İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.