T.C. 
BALIKESİR 
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) 
İ L A N

ESAS NO : 2018/666 Esas
Davacı TEZKO İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ (Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü No:9400) (Karesi Vergi Dairesi No : 8420024293 ) vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Yeni Sanayi Sitesi Cumhuriyet Caddesi No : 351 / AKaresi/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9400 sicil numarası ile kayıtlı ve Karesi Vergi Dairesi 8420024293 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Davacı TEZKO İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davacı açılmış olup mahkememizce 24/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 21/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE ile Geçici Mühlet Kararı ve İhtiyati Tedbir Kararı verilerek, geçici komiser olarak ************* ile ************** atanmıştır. İİK.’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 14/01/2019 günü saat 09:25’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.