D Ü Z E L T M E İ L A N I
T.C. 
BALIKESİR 
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/666
06/12/2018 TARİHLİ İLANDA ŞİRKET ADRESİ SEHVEN HATALI YAZILMAKLA: 2018/666 ESAS SAYILI DOSYA KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan “TEZKO İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ”nden alacağı bulunan alacaklıların, konkordato geçici komiserliğimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde “Yeni Sanayi Sitesi Cumhuriyet Cad. No:351/A 10020 – BALIKESİR/TÜRKİYE” adresinde geçici komiserlikçe görevlendirilen SANİYE EREN’e alacak tutarını ve alacak tutarına esas alınan tarihi belirtir şekilde yazılı olarak, komiserlikçe görevlendirilen kişiye tutturulan evrak kayıt defterinden gelen evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı, İLAN olunur.
Komiser Komiser
SMMM Sema EROL Av. Ufuk ÇALLIOĞLU

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.