T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
: 2016559 Esas
11/05/2016
İLAN
İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
teverDavacı TEVER METAL SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı; ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİNDE 8410021450 sicil numarası ile İstanbul Ticaret siciline ise 9941-Kadıköy sicil numarası ile kayıtlı TEVER METAL SANAYİ VE TİCARET AŞ’nin iflaslarının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nun 179/a maddesi yollaması ile İİK’nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 29/06/2016 günü saat 14.45’te yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinde derhal ibrazı gerektiği, İİK 166 maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.