T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1195 Esas

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 723292/sicil nolu borçlu TESLATEX TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 19/12/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. Maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Hukukçu Salih Önder Yeşiltepe, Mali Müşavir Bekir Sevimli ve Finansman uzmanı öğretim görevlisi Doç. Dr. Ayşe Pamukçu’nun geçici konkordatokomiseri görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/1195 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/03/2019 günü saat 14:30’de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 24/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.