T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN’DEN

ESAS NO: 2018/618 Esas

Davacılar Temel Bektaş , Metin Bektaş ve Hüsnü Karagöz tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince, TC Kimlik Numarası ********** olan TEMEL BEKTAŞ tarafından (Muamele merkezi adresi Söğütlü Mahallesi Bahar Sokağı N:10/1 Akçaabat/Trabzon)olan şahsın konkordato mühleti verilmesi talep edilmiş,

TC Kimlik Numarası *********** olan TEMEL BEKTAŞ hakkında 29/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

Adı geçen şahıs hakkında 12/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkordato mühleti verilmesi talep edildiği , davanın mahkememizin 2018/618 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 26/02/2019 günü saat:11:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklılarının dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığının delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek *******, ************** , ****************ün geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.07/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.