T.C.

GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2019/244 Esas

Davacı TEM METAL İNŞAAT GIDA SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30234 sicilinde kayıtlı) (Uluçınar Vergi No: 8370150365) nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;
Davacı TEM METAL İNŞAAT GIDA SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30234 sicilinde kayıtlı) (Uluçınar Vergi No: 8370150365) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 29/04/2019 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 29/04/2019 tarih saat 12:15 den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Selahattin BAL atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 25/07/2019 günü saat 13:30′ a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.