T.C.
İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı: 2016/421 Esas
tektimDavacı TEKTİM TEKSTİL PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan iflas erteleme talepli davanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca;
Ümraniye Vergi Dairesinde 8360055415 sicil nosunda, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda da 164686/112136 sicil nosunda kayıtlı Davacı TEKTİM TEKSTİL PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin iflas erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nun 179/a maddesi yollaması ile İİK’nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan dadanın reddini istemeleri halinde HMK 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi dcliUepini dc sunmaları, duruşma günü olan 11.5.2016 günü saat 14.15’da yapılacak celseye bizzat katılroiycekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektirdiği, İİK 166 maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.