T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/718 Esas

Davacı TEKSAN MAKİNA VE YAPI ELEMANLARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı TEKSAN MAKİNA VE YAPI ELEMANLARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası açılmış olup mahkememizce verilen 14/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 14/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak **************** ile ***************************** ve ************* atanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 06/12/2018 tarihli duruşmasının 3 nolu ara karar gereğince 14/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 11/02/2019günü saat 14:50’ye bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.