T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1146 Esas

Davacı, TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ., (S.N.************) MUSTAFA ARMAĞAN (TC.***************), SUAT ERGİNCAN (TC.**************), YAŞAR ALPER (TC.****************), MÜSLÜM GÖKHAN KORKMAZ (TC.**************) ileDavalı , HASIMSIZ H arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Davacılar TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ., (S.N.*******) MUSTAFA ARMAĞAN (TC.*************), SUAT ERGİNCAN (TC.*************), YAŞAR ALPER (TC.********), MÜSLÜM GÖKHAN KORKMAZ (TC.*****************) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 04/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ********, ************************* atanmıştır. Duruşmanın 28/12/2018 günü saat:10:10’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.