Davacı Tekma Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mahkememizde görülmekte olan iflas erteleme davasında
Açılan bu davanın yargılaması 04/05/2016 günü saat 15:00’a bırakılmıştır.
Mahkememizden verilen 06/11/2015 tarihli tensip ara karan uyarınca; ” Yenidoğan Mah. Cicoz Yolu Caddesi, No: II Bayrampaşa ” adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Memurluğumun 297437/0 Sicil no’da kayıtlı dosyamız davacısı TEKMA TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED.ŞİRKETİ ‘nin İ.İ.K. ‘nun 179 v.d. Maddeleri ile TTK nun ilgili hükümleri gereğince iflasın ertelenmesine karar verilmesi talep edilmiş olduğundan ve bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İ.İ.K.nun 166/2 ve 173/1 maddeleri gereğince mahkememize başvurarak davaya müdahil olarak katılmayı talep edebilecekleri, duruşma günü olan 04/05/2016 günü saat 15:00’da mahkememize hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz.etmeleri gerektiği, kendilerine yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde H.M.K.nun 147.maddeleri gereğince yokluğunda yargılama yapılıp hüküm kurulacağı hususu ilan olunur. 18/02/2016

TekmaTeknik

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.