T.C.
İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/954 Esas

Davacı Bernardo Pazarlama Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 469754 sicil nosunda kayıtlı olan ve ”Profilo Plaza D Blok Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak Şişli İstanbul” adresinde mukim davacı TBernardo Pazarlama Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.26/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.