T.C.
ADALET BAKANLIĞI
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
2018/302 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

T.C. TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Borçlu Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7593 Sicil no’sunda kayıtlı TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET.A.Ş. (Tarsus Mersin Karayolu 1. Km. TARSUS/MERSİN) Hakkında 2018/302 Esas , sayılı kararı ile 31.10.2018 tarihinde 3 Ay süre ile konkordato geçici mehil kararı verilmiştir.

Alacaklıların 31.10.2018 tarihi itibarı ile , alacaklarını, alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (On beş gün) içerisinde komiserliğimizin, Tarsus Mersin Karayolu 1. Km. (Tasgül Çelik Hasır Demir Mamülleri Üretim İnşaat San.Tic.A.Ş.) TARSUS/MERSİN adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri, ilan ve ihtar olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.