T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/161 Esas
Mahkememizin 09/11/2018 tarihli duruşmasında verilen kararı gereğince davacı Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5990 sicil numarasında kayıtlı TARSUS UMUT TIPÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. VE SAN AŞ. hakkında 12/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verilmiş olup,
Alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288 maddesi uyarınca ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.