T.C.ADALET BAKANLIĞI
TARSUS 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
2018/161 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

İ L A N
No:2018/161-02

T.C. Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Borçlu Tarsus Umut Tıp Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adresi: Caminur Mh. 0806 Sk. No: 11 A TARSUS/MERSİN) hakkında, 2018/161 Esas sayılı kararı ile 12.11.2018 tarihinden başlamak üzere, 1 Yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.
Alacaklıların, 12.06.2018 tarihine kadar alacaklarını, alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (On beş gün) içerisinde komiserliğimizin, Caminur Mh. 0806 Sk. No: 11 A TARSUS/MERSİN adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri, ilan ve ihtar olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.