T.C.
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN
ESAS NO : 2018/707 Esas

Mahkememizin yukarıda numarası belirtilen dosyasından verilen 20/09/2018 tarihli ara kararı gereğince;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılmakla, İİK’ nin 289/3. Maddesi uyarınca borçlu davacı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Merkez 145373 sicil numarasında kayıtlı Talip Elektronik İletişim İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında İİK’ nin 289/3. Maddesi gereğince 1 yıllık KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
Kesin mühlet içerisinde Komiser ********************’ ün görevine DEVAMINA ve dosyanın komisere TEVDİİNE, 
Mahkememizce 13/06/2018 tarihli tensip ara kararının 7 nolu bendi gereğince belirlenen ihtiyati tedbirin DEVAMINA, 
Geçici ve kesin mühlet sırasında rehin ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine ancak bu takipler nedeni ile muhafaza tedbiri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren ÖNLENMESİNE, 
İİK’ nin 289/4. Maddesi gereğince alacaklılar kurulu oluşturulmasına, alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların 2 haftalık süre içinde mahkememize müracaat etmelerine,
Kesin mühlet verilmesi hususunun İİK’ nin 289/son maddesi gereğince ilanına karar verilmiş olmakla,
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, dilekçe ile itiraz ederek kesin mühlet verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 08/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.