T.C. 
İZMİR 
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN

ESAS NO : 2018/707 Esas
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/707 E. Sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato ( Adi Konkordatodan kaynaklanan – İİK 285 ila 308/h )davası nedeniyle, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-145373 sicil nosunda kayıtlı TALİP ELEKTRONİK İLETİŞİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne 20/09/2018 tarihinde 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş olduğundan;
1-Borçlu şirketten alacaklı olanların ilanın yayımlandığı günden başlayarak ON BEŞ gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Tahir ÖZTÜRK’ ün adresine; elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile ALACAKLARINI bildirmelerini,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter, hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3-On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları,
İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.