Tag Archives: yeni konkordato nedir

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/04/2018 Tarihli ve 538 Sayılı Kararı 5 Nisan 2018 Tarihli ve 30382 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. 538 Karar No’lu, 3 Nisan 2018 Karar Tarihli Kararda 29 Şubat 2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında […]

iflas-ertelemeye-alternatif-olarak-konkordato Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Erdoğan tarafından onaylanan, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, icrada ve iflasta, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden, bir bütün […]

KONKORDATO Elektronik tebligat Kamu kurumları, belediye, şirket, kooperatif, dernek, vakıf, sendika, meslek birlikleri, KİT, sermayesinin çoğu kamuya ait şirket, avukat, noter, bilirkişi, ara bulucu ve hukuk müşavirleri açısından elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiğini bildiren Günay, şu ifadeleri kullandı: “Böylece yargı mercilerinin yaptığı yıllık 40 milyonluk tebligatın 28 milyonu, toplamda ise 75 milyonluk tebligatın 52,5 milyonu […]

Adalet Bakanı Gül, KONDORDATO için “İflas ertelemenin yerine kullanılacak konkordato kurumunu ihtiyaçlara cevap veren yeni bir kurtarma yoluna dönüştürüyoruz. Amacımız tasfiye değil, takviyedir.” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı“nın TBMM’de kabul edildiğini belirtti. Yeni düzenlemelerin 12 […]

iflas ertelemenin yerine konkordato sistemi geldi. Yeni gelen sistemde firmaların iflas kararı artık  alacaklının kararına kalacak. Artık borçlu olan firmalar borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek. Ancak yeni getirilen sistemin artı ve eksileri var. İyi olan yanı firmalar artık istediği gibi iflas erteleme kararı çıkaramayacak. Kötü yanı ise borçlu olan firmanın iflas […]

Yasanın Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasıyla birlikte artık zor durumdaki şirketler iflas erteleme yerine en fazla 23 ay sürecek kurtarma dönemine girecekler. Geçen yıl itibariyle 40 milyonu bulan tebligattan 28 milyonu da zorunlu olarak elektronik ortama alınacak. Yasaya göre kamu kurumları, belediyeler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, KİT’ler, sermayesinin çoğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, bilirkişiler, […]

İcra ve iflas kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni Yasayla, iflas erteleme, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırıldı. Bundan sonra iflas erleme yerine, borçlular borçlarını ödeyebilmek için veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edecek. İşleyişte, daha önce başlatılan alacak takipleri duracak, borçluya karşı ihtiyati tedbir ve haciz […]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, icra dosyalarına ilişkin bir soruya, “2016 yılı icra dairelerinde takip dosya sayısı 2015’ten devreden 18 milyon 80 bin 658, 2016’da gelen 8 milyon 863 bin 894, sonuçlandırılan 2 milyon 388 bin 817, işlemden kaldırılan 5 milyon 168 bin 247, devreden 19 milyon 389 bin 488. 2017 icra takip sayıları 2016’dan devreden […]

Adalet Bakanı, iflas ve konkordato taleplerine bakacak mahkemeler kurulacağını belirterek, “Borçlunun da alacaklının da menfaati korunacak” dedi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iflas erteleme kurumunu yürürlükten kaldıracak düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Gül, borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlunun konkordato talep edebileceğini söyledi. Borçlardan indirim yapılması ya da borçların vadeye […]

  • 1
  • 2