İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/449 Esas
KARAR NO : 2018/923
Davacı SUNKAR OTO KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Küplüce Mah.Kervan Sok.No, 1 Üsküdar İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 949188 sicil numarası ile kayıtlı ve ÜsküdarVergi Dairesi 7840311537vergi kimlik numaralı vergi mükellefi SUNKAR OTO KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 14/09/2018 tarihinde davanın reddineve bu dava ile ilgili verlien tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verildiği İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.. 25/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.