T.C. KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/242
sultanDavacı SULTAN ÇİFTLİĞİ HAYV. MAD. TAR. TURZ. SAN. TİC. A.Ş. tarafından hasımsız olarak Mahkememize açılan İflasın Ertelenmesi Süresinin Uzatılması davası nedeniyle:
Açılan bu davanın yargılaması 11/04/2016 günü saat I0:40’a bırakılmıştır.
Davacı tarafça İİK.nıın 179 ve 324 maddeleri gereğince.iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması davası açılmış olmakla ve tedbirlerin uygulanmasının denetlenmesi, şirket mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, ertelemenin uzatılması talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-l maddesi gereğince Geçici denetim kayyımı olarak OSMAN SEYFl’ nin Mahkememizce 2014/843 Esas -2015/153 Karar ile denetim kayyımı olarak görevlendirildiğinden, yemini yaptırılarak görevine aynen devam etmesine, şirket hesaplarının ve nakit akışının kontrolünün sağlanması açısından şirket alacaklarının kayyum tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine, alacaklara yapılacak ödemelerin ve şirket alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesapta toplanmasına, bu hususta kayyuma görev ve yetki verilmesine tayinine karar verilmiş olup. iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.