T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/1218 Esas

Davacı SÜLEYMAN KÖKTEN vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı SÜLEYMAN KÖKTEN (T.C.No: 2*********4) hakkında 11/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 14/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.