ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/798

Mahkememizin 2018/798 Esas sayılı dosyasıyla birleştirilen Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/793 Esas sayılı dosyasında, Ankara Ticaret Sicilinin 231191 sırasına kayıtlı, 100. Yıl Bulvarı 41-A Sok. No:37 Yenimahalle /ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Statik Isı Sistemleri Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi  İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 16/11/2018 gün ve 2018/798 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Statik Isı Sistemleri Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin isteminin kabulü ile bu günden (16/11/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, *************** ve *********************’ın Konkordato Geçici Komiserleri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.