Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş. Vekili Tarafından Mahkememizde açılan İflas İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş. Hakkında İflasın Ertelenmesi davası açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İİK 158/1, 166/2 maddeleri gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 08.02.2017 günü saat 14:05”de yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği HMK 317/2 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 15.12.2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.