T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO : 2018/412

Davacı, SPEKTRA JEOTEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 58707 sicil nosunda kayıtlı olan SPEKTRA JEOTEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin yararına verilen geçici mühlet kararı süresinin uzatılması talebinin KABULÜNE; buna göre davacı yararına 21/06/2018 tarihinde verilen geçici mühlet süresinin 21/09/2018 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına,2-Konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret ederek 21/06/2018 tarihli karardaki belirlenen görevlerini ifa etmesi için önceden atanan geçici konkordato komiserler kurulunun (*****************,  ******************* ve *************************) görevlerinin devam ettirilmesine,
3-Mahkememizin 21/06/2018 tarihli geçici mühlet verilmesine ilişkin kararındaki tüm hükümlerin belirlenen iki aylık sürede de aynen yerine getirilmesine,
4-Davacı yararına verilen geçici mühlet kararının iki ay daha uzatılmasına hükmedildiğinden, belirlenen sürede İİK’nun 294 vd. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerden yararlanmaya devam etmesine,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.