T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/848 Davacı SOYLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cd. Mühendisler İŞ Hanı 24 501 Kocasinan Kayseri adresinde faaliyet gösteren, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 21712/Merkez sicil numarasında kayıtlı, Kayseri Gevher Nesibe Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 776*****54 vergi kimlik numaralı olarak vergi mükellefi olan davacı SOYLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 28/11/2018 tarihinden itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞ OLUP, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ OLARAK ************, ************* ve ********************* görevlendirilmiştir. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 18/02/2019 günü saat 09,30’da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.