SOYLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, KAYSERİ

2018/848E

T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO: 2018/848 Davacı SOYLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce 25/02/2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş olup, kesin mühletin bitmesinden önce dosya ele alınmış ve duruşmasının 17/02/2020 günü saat 10,05’te mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, İİK 304.maddesi uyarınca itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.