T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1152

Davacı SONGÜL YEDİEL, UĞUR YEDİEL ve GRDMOTORLU ARAÇLAR İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 863089 sicil numarasında kayıtlı davacılar (Borçlular) GRDMOTORLU ARAÇLAR İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,28205030820 TC Kimlik Numaralı SONGÜL YEDİEL, 28181031644 TC Kimlik Numaralı UĞUR YEDİEL hakkında mahkememizde yapılan 21/02/2019 tarihli duruşma tutanağının 1 maddesi uyarınca borçlular tarafından istenen konkordato talebinin reddi ile borçlular tarafından istenen KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE; borçlular hakkında verilen geçici mühlet ile tensip tutanağında belirtilen tüm tedbirlerin KALDIRILMASINA, geçici konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine karar verildiği hususu,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.22/02/2019

GEÇİCİ KOMİSER:

ADI SOYADI: Nermin ARICI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.