TC.
DİYARBAKIR

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/299 Esas
Davacı SOMYAPI YALITIM SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan konkordato davası nedeniyle 2004 sayılı İİK’nın 287/1.maddesi gereğince 04/12/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, keyfiyetin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.