T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2018/543 Esas

İLAN

Davacı, SÖKE HASSÜT MANDIRA İMALAT HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

1- 7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nun 287. Maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;

a) Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 7780477750 vergi nolu davacı SÖKE HASSÜT MANDIRA İMALAT HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 28/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

b) Davacı şirketin İİK’nun 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

2- Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nun 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Geçici komiser olarak SMMM Mustafa ÖZTÜRK’ün görevlendirilmelerine,

3- Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 30/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.