T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı: 2018/840 Esas

7710039576 vergi kimlik numaralı SİTAŞ MÜTEAHİTLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından konkordato geçici mühlet verilmesi talebi üzerine mahkememizce 20/11/2018 tarih, 2018/840 esas sayılı ara karar ile 7710039576 vergi kimlik numaralı SİTAŞ MÜTEAHİTLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 286. Maddesi gereğince;

A) 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Geçici mühlet kararının İİK.’nun 288./1 maddesi gereğince, İİK’nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. Maddesindeki şekli ile borçlu bakımından SONUÇ DOĞURMASINA,

b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelemek ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek, şirketin tüm işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak *************, ************* ve ********************** ‘in GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Geçici mühlet kararı verilen SİTAŞ MÜTEAHİTLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ’nin TÜM İŞLEM VE KARARLARININ GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA, karar verildiği,

Konkordato talep eden şirket alacaklıları tarafından, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.