Konkordato Komiser Heyetinden alacaklılar toplantısına davet ilanı Gaziantep / Şehitkamil – ŞİRVAN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ŞİRVAN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Gaziantep / Şehitkamil

ESAS NO : 2018/1173 Esas

İLAN T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/1173 Esas ŞİRVAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1173 Esas Sayılı dava dosyası kapsamında 2 nolu celsede verilen 14.02.2019 tarihli karar ile merkezi Gaziantep’ te olup, Gaziantep Ticaret Odasına 19351 sicil numarası ile kayıtlı ŞİRVAN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına, 2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 17.maddesi ile değişik 289.maddesi uyarınca 1 (BİR) YIL süre ile konkordato KESİN MÜHLET kararı verilmiş olup, kesin mühlet kararı ile birlikte yeni konkordato komiser heyeti YMM-Bağımsız Denetçi Muhammed ERSÖZ, İşletme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan ALSU ve Hukukçu Prof. Dr. Şaban KAYIHAN’ dan oluşmaktadır. Heyetimizce daha evvelce alacaklılara 29.04.2019 tarihinde Basın İlan Kurumu ilan portalında, 02.05.2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca adresi bilinenlere posta yoluyla “alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri” ilan ve ihtarı yapılmıştır. Gelinen süreçte İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapma gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda ŞİRVAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’ den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer, tarih ve zamanlarda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçlunun muamele merkezi olan 3. Organize Sanayi Bölgesi 83320 Nolu Cad. No:10 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan kayıt ve hesaplarını mesai gün ve saatlerinde Komiser Heyetimizin refakatinde inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır. Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantı tarihi: 10.01.2020 Toplantı yeri: DİVAN RESİDENCE GAZİANTEP Konkordatoya Tabi Alacaklar Toplantı Saati: 14.00-16.00 KONKORDATO KOMİSER HEYETİ KONKORDATO HEYETİ Muhammed Ersöz Erkan ALSU Şaban KAYIHAN YMM-Bağımsız Denetçi Dr. Öğretim Üyesi (İşletme Uzm.) Prof. Dr. (Hukukçu)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.