T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/775 Davacı SINIRLI SORUMLU YILDIRIM BEYAZIT KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi Çanakkale Apt. N.17a Melikgazi Kayseri adresinde faaliyet gösteren, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 25833/Merkez sicil numarasında kayıtlı, Kayseri Erciyes Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 73504151118 vergi kimlik numaralı olarak vergi mükellefi olan davacı SINIRLI SORUMLU YILDIRIM BEYAZIT KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 09/11/2018 tarihinden itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞ OLUP, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ OLARAK **************, ******************** ve ********************** görevlendirilmiştir. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 28/01/2019 günü saat 11,30’da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.