T.C.
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :2018/734

Mahkememizce 29/01/2019 tarih ve 2018/734 esas sayılı kararla;

1-Davacı vekilinin talebinin kabulü ile, Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat. Taah. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ‘ne (vergi no: 7700064298) İİK 289/3 maddesi gereğince geçici mühletin sona erdiği tarihten itibaren1 yıllık konkordato kesin mühleti verilmesine,

2-Kesin mühlet kararı ile birlikte İİK 294-295-296-297 maddesinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun tespitine,
3-Doç. Dr. Kürşat Göktürk, Ymm Mesut Tortop ve inşaat mühendisi Recep Can’dan oluşan Geçici konkordato komiserler kurulunun görevinin kesin mühlet süresi içerisinde devamına,
4-Kesin mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine, karar verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.