İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2016/763 Esas

Davacılar , SİLKAR TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ A.Ş., SEPTAŞ PLANLAMA ORGANİZASYON VE PAZ A Ş ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle:
Davacılar , SİLKAR TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ A.Ş., SEPTAŞ PLANLAMA ORGANİZASYON VE PAZ AŞ’ nin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK. nun 179/a maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde l-l.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 23/11/2016 saat 13:55 de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derha! ibrazı gerektiği , İİK 166 Maddesi hükmtf^ğe?e& ifan oh

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.