T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1323 Esas

Davacı 1*********0 TC Kimlik Numaralı Şıh Mehmet Köse hakkındaki 05.02.2019 tarihinde son bulacak olan geçici mühlet kararının, 05.02.2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA
Daha önce verilen tedbir kararlarının aynen devamına
Daha önce görevlendirilen geçici komiserler olan Hukukçu Dr. Öğretim üyesi Tayfun Ercan, Doç. Dr. Mehmet Şentürk, YMMM Nurullah Çuhadar’ın görev sürelerinin 05.04.2019 tarihine kadar devam etmelerine
Alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.