Davacı Sezon Pirinç Ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.’nin mahkememizde görülmekte olan İflas erteleme 1. Kez Uzatılmasına İlişkin davası nedeniyle

Davacı Sezon Pirinç Ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.’ Nin İflasının l.Kez Uzatılmasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/a maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde H.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 19.04.2017 günü saat 13:40’da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ihrazı gerektiği, İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.