T.C.
ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2019/194

Davacı, SEYTAŞ MAKİNE İMALAT MÜHENDİSLİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’in mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;

1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 240976 sicil nosunda kayıtlı olan SEYTAŞ MAKİNE İMALAT MÜHENDİSLİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘in konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;
a)Davacı SEYTAŞ MAKİNE İMALAT MÜHENDİSLİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yararına 30.04.2019 tarihinden (saat 10.00’dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b)Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak (Hukukçu) Av. Başak Kireç, (Mali Müşavir) Selim Sami Terzi ve (Makine Mühendisi) Prof. Dr. Mehmet Eroğlu’ndan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacı şirketin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri:
1-Av. Başak Kireç- Hukukçu, TC Kimlik No: 19270238068
Adres: Turan Güneş Bulvarı Sancak Mah. 509. Sok No:2/5 Çankaya/ANKARA
Tel No: 05336138914
2-Selim Sami Terzi – Mali Müşavir, TC Kimlik No: 20549285836
Adres: Ata Mah. 3773 Sk. No: 1d İç Kapı No:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 05324211598
3-Prof. Dr. Mehmet Eroğlu – Makine Mühendisi, TC Kimlik No: 20104568398
AdresAnıttepe Mah. Nigar Sk. No:4 İç Kapı No: 15 Çankaya/ANKARA
Tel No: 05323479408

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.