T.C. AFYONKARAHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2018/661 Esas

KONKORDATO KOMİSER KURULUNCA ALACAKLILARIN ‘’ALACAK BİLDİRİMİNE DAVET’’ İLANIDIR.
Türkiye Cumhuriyeti Afyon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2018/661 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, İİK. 289. Madde uyarınca haklarında 14/03/2019 tarihinden itibaren bir (1) yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu SESEMAK MERMER MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ, DOÇE MAD.NAK.HAF.İNŞ.GIDA TİC.LTD.ŞTİ, SELİM KILINÇ VE TAHSİN KILINÇ’nden alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usule uygun şekilde alacaklarını İİK. Madde 299 gereğince işbu ilan tarihinden itibaren ( 15 ) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordatoprojesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.
BİLDİRİMDE ESAS ALINACAK USUL ;
1-) Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura v.b. belgeler,
2-) Alacağa faiz işletiliyorsa faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine ( 14.03.2019 ) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
3-) Alacağa istinaden borçlu şirket/şirketler ya da şahıs/şahıslar tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4-) Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç ( dava/icra takibi ) varsa ayrıntılı bilgisi,
5-)Açık yazışma adresi ve muhatap adı/ünvanı
6-) Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’na sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.
ALACAK BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI ADRES ŞU ŞEKİLDEDİR;
Av. Orhan OTABATMAZ(Konkordato Komiseri)
Adres : Cinnah Cad. No:39/17 Çankaya/ANKARA -1

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.