T.C.BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1173 Esas
Mahkememizin 2018/1173 esas sayılı dosyasının 11/12/2018 tarihli tensip tutanağı gereğince,
Borçlu Ferudun Karasoy tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Davacı şahıs Serkan Aytek hakkında 13/12/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şahsın İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı şahsın sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak mahkememizin 28/11/2018 tarihli tensip tutanağında davacı şirket Serkan Metal San. ve Tic. A.Ş.’ne atanan 3 kişilik geçici konkordato komiser heyetinin işbu davacı yönünden de geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, davacılardan Serkan Aytek adına ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/1173 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 20/02/2019 günü saat 15:00’de‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 18/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.